Čo by ste mali vedieť

Kontakt

kontaktovať nás môžte nasledovne:

– telefonicky v pracovných dňoch od 7:45 do 20:00 – 0940 73 43 73

– e-mailom: non-stop – info (zavináč) smartservis.sk

– osobne v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 – Mobilshop, Kováčska 32, 040 01 Košice 

–  www.smartservis.sk

– 

Fakturačné údaje

VO FIX, s.r.o. Kováčska 32, 040 01 Košice
smartservis.sk prevádzkuje VO FIX, s.r.o. Kováčska 32, 040 01 Košice, mestská časť staré mesto, IČO: 51 270 455 | IČ DPH:SK2120653062
Platca DPH zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro, vložka Č. 42954/V
CU: SK96 1100 0000 0029 4705 2291

Podmienky a informácie

– Pozáručný servis mobilov, Košice –
V prípade poruchy mobilného telefónu nás kontaktujte, následne po dohode si prídeme vyzdvihnúť telefón či už k Vám domov alebo do práce, a opravený Vám ho vrátime v čo najkratšom čase, pričom dbáme na kvalitu.
Svoj pokazený telefón môžte doniesť osobne, alebo vrámci Slovenska poslať poštou, viac sa dozviete pozorným prečítaním týchto podmienok pre servis mobilov. Poskytujeme špecializovaný servis mobilných telefónov a tabletov všetkých známych značiek ako napríklad HTC, Apple iPhone, iPad, Nokia Lumia, Samsung, Sony Xperia a BlackBerry, Alcatel, Lenovo, ZTE, Acer. Každá oprava trvá istý čas, ktorý sa líši od náročnosti, veľkú časť dielov máme hneď skladom, čím vzniká prvý predpoklad vykonania rýchlej opravy. Vykonávame pozáručné opravy/servis telefónov, na náš a nami namontovaný náhradný diel sa samozrejme vzťahuje záruka, používame výlučne originálne diely. V prípade ak na trhu je vhodný, kvalitný, a  nami overený diel od alternatívneho výrobcu ponúkneme Vám aj druhú lacnejšiu možnosť servisu. Špecializujeme sa na poškodené dotykové plochy ( digitzer – touchscreen), lcd, problémy s nabíjaním, výmenu mikrofónu aj reproduktora, poruchu klávesnice alebo tlačidiel, signálu, výmenu krytu, ale aj na inštaláciu či zálohovanie dát z telefónov a taktiež predaj príslušenstva ako nabíjačky, púzdra, držiaky, batérie atď.

Zaslanie telefónu

Objednanie zvozu: zákazník môže objednať prepravu svojho telefónu prostredníctvom nášho kuriéra po vyplnení servisného protokolu. Čiže kuriér príde na ďalší pracovný deň pre balík na Vami zadanú adresu a doručím nám ho, po našom prijatí a diagnostike Vás budeme informovať o cene servisu a čase potrebnom na jeho vykonanie. Po odobrení následnom prevedení servisného zásahu zariadenie otestujeme a pošleme späť kuriérom ktorý Vás bude telefonicky kontaktovať v deň doručenia jemu v hotovosti zaplatíte potrebnú sumu.

Svoj poškodený telefón môžte aj poslať na našu adresu:
Mobilshop,  Kovačska 32, 040 01 Košice.
Pred tým však prosíme o vyplnenie servisného protokolu, vyplnený formulár, urýchli vybavenie opravy.

Upozornenie

poškodený a následne opravovaný prístroj už nikdy nebude ako nový! Pri výmene dielov môžu vzniknúť:
malé oderky, menšie nerovnosti, medzery medzi spojmi, znížená citlivosť ovládacích prvkov (dotyková plocha, tlačidlá ovládania).
Zmluvné podmienky opravy:
– servisné stredisko nezodpovedá za stratu elektronických dát opravovaného prístroja
– servisné stredisko nezodpovedá za stratu sim alebo pamäťových kariet
– dátum prevzatia zariadenia zo servisu je 7dní (ak nebolo dohodnuté inak) po tomto čase je zariadenie označené ako neprevzaté
– záručná doba servisný úkon: 3 mesiace
– záručná doba sa na prístroj poškodený tekutinami nevzťahuje
– prístroj po páde, prístroj rozobratý alebo prístroj poškodený tekutinami: pri otvorení resp. servisnom úkone sa môže prejaviť
skrytá chyba, ktorá môže prístroj nenávratne poškodiť (znefunkčniť) alebo môže prísť k prejaveniu iných chýb resp. poškodení,
ktoré navýšia cenu opravy. Servisné stredisko nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytej chyby po otvorení prístroja a
neznáša žiadne náklady s tým spojené.
– ak si objednávateľ neprevezme prístroj do 30 dní od informácie o ukončení servisu, predávajúci si vyhradzuje právo
účtovať kupujúcemu za dané obdobie skladné 0.50,- €/deň/ks
– ak sa zariadenie nedá opraviť alebo objednávateľ odstúpil od opravy je povinný zaplatiť vynaložené náklady na diagnostiku vo výške 4 – 10 €
Objednávateľ si prečítal a je si vedomý rizík spojených s opravou mechanicky alebo inak poškodených prístrojov a svojím podpisom súhlasí s vykonaním a podmienkami  opravy.

Záchrana dát z poškodeného zariadenia

Vytiahneme dáta z telefónu na ktorom sa poškodil napríklad displej (alebo iný drahší diel) , a nechcete ho už opravovať. Poškodené zariadenie ostane u nás zvyčajne 2-3 dni, dáta odzálohujete a potom na počkanie v predajni prenesieme do nového zariadenia orientačná cena je okolo 20-35€.
Takže ak sa neoplatí opravovať zariadenie vieme vyexportovať údaje kontakty, fotky, videá natočené telefónom, bez veľkej investície, bez nutnosti vykonania servisu,

Služba EXPRES

Oprava zvyčajne prebehne do 72 hodín v prípade že telefón potrebujete čo najskôr je možné si priplatiť za EXPRES, kedy Váš telefón môže byť opravený už do 2 hodín. Účtujeme to ako + 30% ceny, všeobecne rýchlosť servisu záleží od viacerých faktorov a to čas počas ktorého sa telefón servisuje, následne čas na testovanie funkcií, a keďže ide o poškodený telefón môžu sa vyskytnúť komplikácie alebo prejavenie iných-skrytých závad. EXPRES zaručuje, že všetky telefóny idú bokom a rieši sa zariadenie prijaté ako EXPRES.

Oprava telefónu s vlastným dielom

Ponúkame profesionálnu výmenu dielov ktoré si donesiete alebo objednáte.
Cena je od 19€ – 39€ najčastejšie 33 €, čas potrebný na výmenu je cca 1-3 hod.
Diel pred nalepením otestujeme. Nezodpovedáme za funkčnosť dielu a na diel nedržíme záruku. Pre svoj telefón alebo tablet neobjedávajte úplne najlacnejší diel.
Platí to hlavne pri modeloch ako Xiaomi, Huawei, Goclever, Asus, Lenovo, Acer, Caterpilar, Honor. Meníme predný panel ktorý obsahuje dotyk a displej (LCD, AMOLED, OLED…)
Údaje ako sú kontakty, fotky, nastavenia…, vo Vašom zariadení ostanú zachované ako pred opravou

Servis pre firemných zákazníkov

Tak ako bežným zákazníkom ponúkame aj firemným zákazníkom služby nášho mobilného servisu mobilov, (sme platcom DPH) čiže poškodené zariadenie prevezmeme u Vás vo firme ak bude možné hneď na mieste ho opravíme*. V prípade náročnejšej opravy telefón zoberieme do servisu následne konzultujeme problém a navrhujeme riešenie, opravený telefón doručíme naspäť do Vaších rúk či priamo zamestnancom. Samozrejmosťou je atraktívna cena servisu a široká ponuka príslušenstva.
*oprava na mieste je možná iba pre firmy

Služba Záloha telefónu

Za dáta v telefóne neručíme, je však možné si priplatiť za ich zálohovanie a následne vrátenie dát do zariadenia alebo nakopírované na USB, napálenie na CD či poslanie e-mailom. Cena úkonu je 15 €

Objednávka tovaru, služieb a servisu

Kupujúci môže objednať tovar a službu servisu osobne, telefonicky, e-mailom, či prostredníctvom iného internetového komunikačného programu. Prijatá objednávka na tovar alebo službu sa stáva pre obidve strany záväznou v momente telefonického či emailového potvrdenia zo strany predávajúceho. Objednávka tovaru alebo služby servisu sa považuje za vybavenú v momente prevzatia tovaru alebo servisovaného výrobku na mieste alebo prostredníctvom  tretej osoby (prepravnej spoločnosti alebo doručením našou službu). Kupujúci môže objednávku upraviť či zrušiť iba do momentu zaplatenia zálohy, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak (napríklad pri konzultácií ceny po diagnostike). Predavajúci má právo objednávku stornovať až do momentu jej vybavenia z dôvodu: Tovar alebo službu už nie je možné pre kupujúceho obstarať z príčiny ukončenia výroby alebo dodania tovaru či dielu.

Záručné podmienky

Na softvér sa záruka nevťahuje (jeho funkčnosť je overená technikom a následne pri predávaní výrobku). Opotrebovanie veci obvyklým používaním alebo kratšia životnosť, charakteristické pre daný tovar sa nepovažuje za chybu tovaru.

Reklamačné podmienky

Reklamovať je možné iba tovar alebo službu ktorá bola u nás zakúpená aj zaplatená. Reklamáciu neuznáme ak je zrejmé, že nefunkčnosť predaného tovaru bola spôsobená jej nesprávnym použitím,  neodbornou  manipuláciou, použitím na iné účely ako je určený, nedodržaním technických podmienok, iným vonkajším zavinením, neoprávneným zásahom, montážou osoby neoprávnenej pre vykonávanie odborného elektronického servisu, porušením ochranných plomb, pozmenením vystavených dokladov, poškodením vodou, ohňom, statickou a atmosférickou elektrinou, inými živlami,  alebo používaním v extrémnych podmienkach.  Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Pri neoprávnenej reklamácii je predávajúci oprávnený účtovať zákazníkovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 10 €. Kupujúci má právo aby jeho reklamácia bola vybavená čo najskôr, najneskôr do 30 dní od nami prevzatej reklamácie. V prípade reklamácie nás informujte na info(zav)smartservis.sk aby sme predišli neopodstatnenej reklamácií. Tovar na reklamáciu je potrebné doručiť na našu adresu – Mobilshop, Kovačska 32, 040 01 Košice, alebo máte možnosť objednať si prepravu našou spoločnosťou.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

– Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mobilshopnet.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

-Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

-Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

O nás

Nie sme veľká firma ktorá má desiatky servisných technikov, a ani sa na ňu nehráme. Ponúkame Vám však jedinečný individuálny prístup, kedy celý servisný postup konzultujete iba z Vaším osobným technikom. Počiatky a tradícia firmy siaha do roku 2000, inovujeme iba prístup ku zákazníkom, zvyšujeme len kvalitu, odbornosť a prax. Záleží nám na Vašej spokojnosti. Naša kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok snahy, úsilia, profesionality a inteligencie.

niekedy žiaľ servis prebieha podobne, ale so šťastným koncom

servis